Till 2021 års Rusken Runt -Profil har av en enig styrelse med stöd av medlemmars röster

utsetts Leif Nygren.

Motivering löd:

Med ett stort engagemang för Gällaryd o Ohs kyrkor, och dess församling, verkligen varit prästen mitt i byn som månat om alla sina församlingsbor. Varit en drivande kraft ibland annat Stiftelsen Ohs Kyrka och Röda Korset. Gjort i de årligen återkommande Rusken Runt-dagarna i kyrkorna minnesvärda med väl anordnade evenemang.