IFRR ADRESSER STYRELSE 2021

O = ordinarie

S = supleant

O – Boman Annelie annelie.boman@telia.com 070 8500806 Blekingegatan 3, 554 48 Jönköping

O – Carlzon Thomas carlzonlerdala@hotmail.com 073 3603201 Lerdala Pålshemmet 2, 331 93 Värnamo

S – Janni Einarsson Einarsson.janni@gmail.com 072 2209025 Skaftarp Övre Fåll, 330 17 Rydaholm

O – Lena Freij lena@freij.se 070 8844849 Hjälshammar Sjögård 1, 331 44 Värnamo

O Gof Gösta kalvhagen.ohs@gmail.com 076 0410564 Kalvhagen 10, 331 98 Värnamo 0370 651085

– – Hansson Sven-Erik Repr. OBJ 073 1837171 Ohs Lärarbostaden 1, 331 98 Värnamo 0370 651042

S – Hullfors Magnus hullforsmagnus@gmail.com 070 5652068 Gällaryds Prästgård 1, 331 74 Bor 0370652103

O – Sara Axéden, 0706648853, sara.a.axeden@svenskakyrkan.se    Nya Hjälmseryd 20, 570 01 Rörvik

S – Lindberg Christina lustgard@flahult.com 070 634275 Flahult 2, 576 97 Vrigstad 0382 31094

Ordf – Magnusson Elisabet elvymagnusson@gmail.com 073 0275859 Lerdala Påhlshemmet 1, 331 93 Värnamo

S – Malin Isaksson, 073 6494066, Stora Hult 3, 331 74 Bor     malinmelin@live.se 

O – Svensson Git margareta.carlstrom@hotmail.com 070 5277891 Lerdala Sjövik, 331 93 Värnamo

S – Texten Bernt osshjalpen@bor.se 0705630016 Savens väg 2, 330 15 Bor,

S – Zamecnik Peter peter@zataboden.se 070 5601895 Värmeshult Zätrabo, 331 74 Bor 0370 690847

VALBEREDNING:

Carlsson Barbro lyasa@live.se 070 5628586 – 0472 266043

Leif Nygren, Gunnamo, 331 74 Bor, 0370 651063

Sammankallande

Kassör:

Annelie Boman 070 8500806

REVISORER:

Lars-Inge Berggren     070 6869605

Karl-Magnus Svensson   073 5401786

Föreningens Postadress:

IRR
Elisabeth Magnusson

Lerdala Påhlshemmet 1

331 93 Värnamo

Föreningens Mail:

info@gotorusken.se