Intresseföreningen Ruskenrunt

Badplatser

Gåeryd, Nydala

0370-18889

Flickornas badplats, Ohs

0370-18889

Skärvälla

0370-18889

Båt - Uthyres

Familjen Berggren

070-3636683

Mats Karlsson

0382-31110

Båt - Ramp

Sandvik - Valter Karlsson

0382-86019

Ohs - Bakom fabriken

Cykelled

Rusken Runt, 60km

0370-18889

Dans

Seghalla, Ohs

0472-267020

Fiske

Lyen, Rymmen, Lången

Rusken

Fiskekort

Lyen

Värnamo Turism

0370-18899

Rusken

Fam. Berggren

070-3636683

Birgit Karlsson

0382-32043

Mats Karlsson

0382-31110

Valter Karlsson

0382-86019

Museijärnväg

Ohsabanan, Ohs

0370-651075

Vandring

Munkaleden, Nydala - Byarum 40km

0370-18899