Intresseföreningen Ruskenrunt

Protokoll från Styrelsemöte och Årsmöte


 
Klicka på ikonen ovan för att skaffa Adobe PDF Reader

Årsmöte rusken runt 2010 PDF
Styrelsemöte 2010-02-22 PDF
Styrelsemöte 2010-03-28 PDF
Styrelsemöte 2010-06-21 PDF
Styrelsemöte 2010-10-04 PDF
Styrelsemöte 2010-10-26 PDF
Årsmöte 2011-02-28 PDF
Styrelsemöte 2011-03-29 PDF
Styrelsemöte 2011-09-04 PDF
Protokoll Styrelse 2011-10-18 PDF
Protokoll Styrelse 2012-01-09 PDF
Årsmöte 2012-02-27 PDF
Protokoll Styrelse 2012-02-27 PDF
Protokoll Styrelse 2012-03-19 PDF
Protokoll Styrelse 2012-05-20 PDF
Protokoll Styrelse 2012-09-10 PDF
Protokoll styrelse 2012-12-11 PDF
Protokoll styrelse 2013-02-05 PDF
 Årsmöte 2013-02-25 PDF
 Konstituerande styrelsemöte 2013-02-25 PDF 
Protokoll styrelse 2013-03-18 PDF
Protokoll styrelse 2013-04-22 PDF 
Protokoll styrelse 2013-05-13
PDF
Protokoll styrelse 2013-06-11 PDF 
Protokoll styrelse 2013-07-11 PDF 
Protokoll styrelse 2013-09-16
PDF 
Protokoll styrelse 2013-10-21
PDF 
Protokoll styrelse 2013-11-25 

PDF

Protokoll styrelse 2014-01-28

PDF

Protokoll Årsmöte 2014-02-24 

PDF

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2014-02-24 PDF 
Protokoll styrelse 2014-03-04 PDF
Protokoll styrelse 2014-04-10 PDF
Protokoll styrelse 2014-05-12 PDF 
Protokoll styrelse 2014-05-29 PDF 
Protokoll styrelse 2014-08-04 PDF 
Protokoll styrelse 2014-09-08 PDF 
Protokoll styrelse 2014-10-06 PDF
Protokoll styrelse 2015-01-26 PDF
Protokoll årsmöte 2015-02-25 PDF 
Protokoll styrelse 2015-02-03 PDF
Protokoll styrelse 2015-03-25 PDF
Protokoll styrelse 2015-04-21 PDF
Protokoll styrelse 2015-05-18 PDF
Protokoll styrelse 2015-06-04 PDF
Protokoll styrelse 2015-09-15 PDF
Protokoll styrelse 2016-02-04 PDF
 Protokoll styrelse 2016-02-29 PDF
 Protokoll styrelse 2016-03-21 PDF PDF2
 Protokoll styrelse 2016-04-25 PDF
 Protokoll styrelse 2016-06-14 PDF
 Protokoll styrelse 2016-08-08 PDF PDF2
 Protokoll styrelse 2016-09-05 PDF PDF2
 Protokoll styrelse 2016-10-03 PDF
 Protokoll styrelse 2016-11-08 PDF
 Protokoll styrelse 2017-01-16
PDF
 Protokoll styrelse 2017-02-27
PDF

Protokoll styrelse 2017-03-20

PDF
Protokoll Styrelse 2017-04-03 PDF
Protokoll styrelse 2017-04-26 PDF
 Protokoll styrelse 2017-09-05 PDF
Protokoll styrelse 2017-10-23 PDF
Protokoll styrelse 2018-01-08 PDF
Protokoll Årsmöte 26/2 2018 PDF
Protokoll konst. styrelsemöte 2018 PDF
Protokoll 2018-03-19 PDF
Protokoll 2018-04-12 PDF
Protokoll 2018-05-24 PDF PDF2  
Protokoll 2018-08-27 PDF 
Protokoll 2018-10-18 PDF 
Protokoll 2018-11-19 PDF 
Protokoll 2018-12-06 PDF
Protokoll 2019-01-16 PDF
Protokoll 2019-03-12 PDF
Protokoll 2019-04-15 PDF
Protokoll 2019-05-21 PDF
Protokoll 2019-09-09 PDF
Protokoll 2019-10-28 PDF
Protokoll 2019-12-16 PDF
Protokoll 2020-01-20

PDF

Årsmöte 2020-02-24  PDF