Intresseföreningen Ruskenrunt

Årsmöte

Årsmöte har hållits i Intresseförening Rusken Runt den 26/2 i Brukslokalen, Ohs

Ett 40 tal medlemmar mötte upp till trevligt årsmöte med underhållning av Källarbandet Värnamo. Vid mötet valdes Christina Lindberg till ordförande och i styrelsen invaldes Maj-Lis Flood, Carita Ingvarsson, Peter Zamecnik, suppleanter Git Svensson, Carl-Erik Claesson, Tommy Flood.Till årets Rusken profil har av inkomna röster samt en enig styrelse utsetts:

Magnus Hullfors


Motivering löd:

Med ett stort engagemang för Gällaryd o Ohs kyrkor, och dess församling, verkligen varit prästen mitt i byn som månat om alla sina församlingsbor. Varit en drivande kraft ibland annat Stiftelsen Ohs Kyrka och Röda Korset. Gjort i de årligen återkommande Rusken Runt-dagarna i kyrkorna minnesvärda med väl anordnade evenemang.

IMG 0544